ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาร เป็นโรงเรียนที่ก่อสร้างใหม่  บนเนื้อที่   9 ไร่ 1 งาน 88  ตารางวา ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 19 ไร่ 1 งาน  88  ตารางวา   ประกอบอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น  จำนวน 1 หลัง  พื้นที่/ความยาว  7,232.5 ตารางเมตร ห้องเรียน 51 ห้อง ห้องประกอบการ 8 ห้อง  รวม  38 ห้อง   โครงเหล็ก 1 ชั้น เพื่อใช้เป็น ลานเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง  โครงเหล็ก 1 ชั้น เพื่อใช้เป็น โรงอาหารและสระว่ายน้ำ  จำนวน 1 หลัง  โครงเหล็ก 1 ชั้น เพื่อใช้เป็น สนามเด็กเล่น  จำนวน 1 หลัง  โครงเหล็ก 1 ชั้น เพื่อใช้เป็น โรงครัว  จำนวน 1 หลัง   เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 128/255   ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน    พ.ศ.  ๒๕๕๐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาร (สวสส.)  ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ   Sarasas Witaed  Samuthsarn  School    (SWSS) ประเภท สามัญศึกษา เปิดสอน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ ตั้งอยู่ บ้านเลขที่  ๘๕/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบล คลองบางปลากด     อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการอนุญาต  ณ  วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับใบอนุญาต  นายพิบูลย์  ยงค์กมล   เลขที่ใบอนุญาต  ๐๑/๒๕๖๐