ภาพกิจกรรม
การตรวจ ATK ของครูและบุคลากรในโรงเรียน
      เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่สร้าง ตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 การเรียนแบบ Hybrid Learning ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน  วันที่ 1 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2564,07:48   อ่าน 51 ครั้ง