ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ … เรื่อง… การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ …
เรื่อง… การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาร
เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 …
โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกระดับชั้น จนกว่าโรงเรียนจะได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนตามปกติ
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,13:10   อ่าน 40 ครั้ง