ข่าวประชาสัมพันธ์
ป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่
ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาร ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย
ป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ ตามมาตราการสถานศึกษาที่ประเมินมาตรการของกรมอนามัย (รองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2/2564 ผ่าน Thai Stop Covid Plus)
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,13:12   อ่าน 36 ครั้ง